Sinds oktober vorig jaar staat het grote, verouderde financiëngebouw op de Burg volledig leeg en daar dreigt vóór 2024 geen verandering in te komen. Het achttienjarige huurcontract dat de Regie der Gebouwen in 2007 met de Brusselse eigenaar nv Fedimmo heeft afgesloten, loopt namelijk nog tot dan. Dat betekent dat de federale overheid tot zolang jaarlijks een basishuurprijs van 158.560 euro dient te betalen voor een leegstaand complex, plus de indexeringen en de uitgaven voor het onderhoud.

Dat een gigantisch gebouw zonder enige resterende functie de staat handenvol geld kost, is niet alleen het stadsbestuur, maar ook CD&V-volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert een doorn in het oog. Waar jarenlang belastinggeld geïnd werd, wordt er nu verkwist. En dus interpelleerde laatstgenoemde in de Kamer de verantwoordelijke minister Jan Jambon over de kwestie. Die heeft de Regie der Gebouwen als bevoegdheid, al dient er eerlijkheidshalve aan toegevoegd te worden dat de N-VA'er het heikele dossier van een vorige regering geërfd heeft.

13.000 euro per maand

Volksvertegenwoordiger Bogaert schetste hoe het gebouw als gevolg van de reorganisatie bij FOD Financiën eerst grotendeels en sinds begin oktober vorig jaar volledig leeg kwam te staan.

"Momenteel heeft het pand geen enkel nut meer en toch loopt het huurcontract nog tot 2024", zei hij. "Blijkbaar heeft de federale overheid geen plannen voor een nieuwe invulling en dus ziet het ernaar uit dat het gebouw nog zeven jaar op kosten van de belastingbetaler zal leegstaan. Het wordt sowieso niet simpel om van het lopende contract tot 2024 af te geraken. Bijgevolg riskeert deze plek in de stadskern een oord van verval te worden. Misschien moet er naar onderverhuur gezocht worden of valt er tegen een symbolische prijs een sociale bestemming aan te geven. Alles is in elk geval beter dan een fikse huurprijs te betalen voor leegstand."

 

Minister Jambon antwoordde dat het gebouw in 2007 door de overheid verkocht werd voor 2.432.000 euro en vervolgens weer ingehuurd voor een jaarlijks bedrag van 158.560 euro of ruim 13.000 euro per maand. Rekening houdend met de indexeringen en de onderhoudskosten ten laste van de huurder zullen de uitgaven natuurlijk nog groter zijn. "Dus is elke vermindering van de resterende huurperiode een voordelig scenario", zei de minister. "Aangezien we geen andere federale invulling aan het gebouw kunnen geven, onderhandelt de Regie der Gebouwen momenteel met de eigenaar over een vervroegde stopzetting van het contract. Tegelijkertijd wordt het alternatief van onderverhuring onderzocht. De gevreesde lange leegstand en het verval zijn onwaarschijnlijk."

Gebouw én geld kwijt

 
"Uit het antwoord van de minister blijkt dat het geld van de verkoop van het gebouw aan het eind van de rit opgesoupeerd zal zijn", zegt Hendrik Bogaert. "De jaarhuur van 158.560 euro op een verkoopsom van 2.432.000 euro is 6,5%. Over de volle periode van 18 jaar komt dat neer op 117% van dat bedrag. De overheid is dus niet enkel zijn gebouw kwijt, maar ook het geld uit de verkoop en nog een fiks bedrag er bovenop. Een zware uitgave voor een pand dat staat te verkommeren."

Burgemeester Kristof Audenaert betreurt de leegstand op de Burg, die bovendien peperduur blijkt te zijn. Minister Jambon zei in de Kamer weliswaar dat de lijnen tussen de Regie der Gebouwen en de Torhoutse burgemeester openstaan om tot een redelijke oplossing te komen, maar Kristof ziet niet direct licht aan het eind van de tunnel. "Een tussentijdse onderverhuring lijkt me allesbehalve vanzelfsprekend, want het pand is én gedateerd én ingericht als een ruimte met kantoren. Zonder er grote kosten aan te doen, kun je er maar weinig mee aanvangen. Dus lijkt het vroegtijdig beëindigen van het huurcontract me de enige mogelijke zinvolle stap."

Doorsteek naar park

Het stadsbestuur zou het gebouw al bij al het liefst zien verdwijnen om plaats te ruimen voor een nieuw project - onder welke vorm dan ook - maar met sowieso een doorsteek voor wandelaars en/of fietsers vanaf de Burg naar het park de Brouckere en eventueel ook de tuin 's Gravenwinkel (nu nog in privébezit) aan de Fraeysstraat. Maar wie voor dat alles de centen wil ophoesten en welk project er het best gerealiseerd zou worden, is nog niet uitgemaakt. "Eerst hopen dat de overheid geen huur meer hoeft te betalen zonder enig nut", aldus de burgemeester.