De regering heeft geen tijd te verliezen in het hervormen van het land.  Ook de fiscaliteit is nog niet volledig hervormd.

Voorstander van nieuwe ronden taxshift ben ik voorlopig niet.  Ik ben een stille believer van de gestemde taxshift, maar er blijft na de intense debatten in het parlement, toch wat budgettaire onzekerheid hangen.  Die onzekerheid is nu te groot om nieuwe ronden te lanceren.  Een structureel overschot op de begroting tegen 2018 is absoluut noodzakelijk. Dit zijn we aan de jongste generaties verplicht.  Ook zij hebben recht op een geloofwaardig pensioen.

De twee volgende fiscale veranderingen moeten volgens mij wel nog aan bod komen:

Het radicaal vergroenen van de vloot van bedrijfswagens.

De Groenen zijn tegen bedrijfswagens.  Niet vanwege een ongelijkheidsprincipe -waarom hebben arbeiders geen bedrijfswagen en kaderleden wel- maar eerder omwille van het vervuilende aspect.  Wanneer een bedrijfswagen gesponsord wordt door het bedrijf, dan is er geen reden meer om de fiets te nemen i.p.v. de wagen.  De marginale kost om een wagen te gebruiken is bijna nul.  Niet goed indien je voorstander bent van zuivere lucht.  Aangezien er miljoenen bedrijfswagens zijn en we er miljarden belastinggeld in investeren, moeten we minstens nadenken. Stel nu dat we het massale bedrijfswagenpark drastisch en snel zouden kunnen vergroenen.  Dan is wat een nadeel lijkt -een vloot bedrijfswagens- plots een voordeel.  Stel dat we voor nieuwe bedrijfswagens enkel nog een fiscale aftrek zouden toelaten in de mate dat een bedrijfswagen elektrisch (of ecologisch) zou rijden.  We geven de autoconstructeurs 5 jaar om zich aan te passen.  Wat een redelijke en eerlijke termijn is.  We zorgen dat er overal voldoende laadpalen zijn.  Wat denk je?  Zou dit niet een enorme ecologische sprong voorwaarts zijn?  Je vermijdt er ook een links-rechts tegenstelling mee die in deze regering tot een status-quo zou leiden.  Tenslotte is een bedrijfswagen voor veel gezinnen een vorm van nettoloon dat we niet willen afnemen.  Ik vind dit ook.  In het hier beschreven voorstel nemen we van niemand iets af en zorgen we toch voor zuivere lucht en veel minder schadelijke uitstoot van CO2.

Het uitbreiden van het fiscaal voordeel voor spaarboekjes naar vormen van conservatief sparen met een langere looptijd.  

Het probleem is bekend.  De banken worden overspoeld door 250 miljard euro spaargeld dat op spaarboekjes wordt gezet.  Het zijn per definitie korte termijn beleggingen terwijl de banken lange termijn beleggingen nodig hebben.  Ze willen immers op langere termijn leningen verschaffen aan bedrijven en gezinnen.  Dat principe negeren -het matchen van de looptijd van beleggingen en leningen- heeft tot onwaarschijnlijke crisissen geleid in de banksector.  

Bovendien vloeit er sinds oudsher massa’s spaargeld naar het buitenland.  De buitenlandse banken of branches van internationale banken genieten volop van ons probleem.  Ze maken veel winst via het transitieresultaat.  Een bank verdient immers niet alleen geld door de marge tussen beleggingen en leningen.  Ze verdient ook geld door van korte termijn sparen naar lange termijn leningen te gaan.  Dit noemt men het transitieresultaat.  Wanneer de rentecurve zoals nu plat is, speelt dit minder maar bij een normale rentecurve kan dit effect enorm zijn.  Al die winst wordt in het buitenland gemaakt met voor een stuk Belgisch spaarboekgeld.  Een aderlating.

Sommige experten vinden dat het fiscaal voordeel moet afgeschaft worden. Ik vind dat niet.  Er moet niets afgenomen worden.  We kunnen het fiscaal voordeel voor spaarboekjes ook uitbreiden naar conservatief sparen met een langere looptijd.  We nemen van niemand iets af en toch lossen we het probleem op.  Waarom schrijf ik ‘conservatief’?  Dat doe ik omdat in het verleden voorstellen getorpedeerd zijn omdat de uitbreiding als te ruim werd gezien.   Er is geen consensus mogelijk om hier ook aandelen in onder te brengen.  Mijn voorstel gaat er enkel over om termijnbeleggingen van langere looptijd onder het fiscaal voordeel van het spaarboekje te brengen.  Ik ben er niet principieel tegen om dit ook voor aandelen te doen, maar daar is nu geen geld voor.  Het geheel moet immers budgettair neutraal zijn, zowel voor de burger als voor de overheid.  

Daarom verdient het aanbeveling om binnen de huidige budgettaire kost het fiscaal voordeel voor spaarboekjes uit te breiden naar termijnbeleggingen van langere looptijd.