'Ik ben een supporter van deze regering. Ik hoop dat ze na de verkiezingen verder doet, met wat mij betreft een flink stuk staatshervorming. Maar we moeten ophouden met de hele tijd te roepen: trendbreuk, trendbreuk.'

Een dik jaar was het stil rond voormalig staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Tegenwoordig zoekt hij opnieuw het debat, niet het minst met N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'De breuk die hij ziet in de verminderde werkgelegenheid bij de federale overheid dateert al van 2008. Het zou goed zijn mocht hun propagandamachine af en toe haperen, het heeft ook iets pavloviaans. Zulke reacties doen de geloofwaardigheid van de regering geen goed. De resultaten zullen wel komen, maar we zijn er nog niet. Alvast de begroting oogt archislecht. We moeten blijven geloven in het herstructureringsbeleid. Ik ben daarom een stille minnaar van de taxshift. Het is een stevige belastingverlaging. Maar we moeten onderzoeken waarom de inkomsten achterblijven. Ik denk dat de besparingen bij de diverse overheden hun tol eisen.'

Allemaal de schuld van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

(grinnikt) 'Ik verkies een ideeëndebat boven persoonlijke aanvallen. Hij wil bijvoorbeeld de afschaffing van de notionele-interestaftrek compenseren met een verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting. België is een dure fiscale supermarkt met heel wat promoties. Het inplooien ervan in een verlaagd tarief is eerlijker en transparanter. Zijn voorstel kost evenwel 3,5 miljard. Daarom stel ik voor om met de kmo's beginnen. Dat kost nauwelijks 100 miljoen en kan juridisch.'

Moet er in de sociale zekerheid worden bespaard?

'Die zal altijd een inspanning leveren. Maar de redding moet komen van de arbeidsmarkt. De voorstellen van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) rond werkbaar werk vormen een mooie aanzet. Verder moet de werkgelegenheidsgraad naar omhoog. In Duitsland bedraagt die 77 procent, in België is dat slechts 67 procent met een piek naar boven in Vlaanderen. Ook allochtonen scoren niet goed. Een verbetering van de werkgelegenheidsgraad met een procent levert de begroting 0,75 procent van het bbp op.'

'De vorige regering kon niets goed doen bij de werkgevers, deze regering kan het mandje van de bonden nooit vullen. Deze regering is niet asociaal, maar ik sta soms te kijken van de manier waarop de N-VA polariseert. Zij kunnen zich dat veroorloven omdat CD&V een verzekeringspolis vormt. Zij cashen electoraal, wij zijn het slachtoffer.'

Jullie zitten niet comfortabel.

'Aanvankelijk zaten we mentaal niet in deze regering. Maar we hebben een déclic gemaakt. CD&V heeft nood aan meer bandbreedte. We moeten standpunten meer accentueren, nu eens rechts dan weer links. Waarbij de optelsom ons in het midden laat uitkomen. Dat is de definitie van een volkspartij.'

'We mogen niet naïef zijn. De aanpak van de N-VA geeft strategisch enorme mogelijkheden. Ze willen een communautaire big bang maar tegelijkertijd zien we de bocht van Bracke die het sociaal-economische beleid voorrang geeft. Of neem asiel. Zestig procent van de asielzoekers wordt erkend, toch zegt Bart De Wever dat het allemaal economische vluchtelingen zijn. Er bestaat een enorme afstand tussen wat de voorzitter zegt en de realiteit.'

De Vlaamse regeringspartijen voeren stevige concurrentie, dat verlamt soms de regering.

'Het antwoord - en dus niet het probleem - ligt bij ons. Deze regering zal resultaten boeken. Maar hoe groot wordt de taart? We moeten vermijden om te polariseren met de N-VA door altijd het omgekeerde te zeggen. Dat plaatst ons in een onnatuurlijke omgeving en zal ons electoraal niet helpen.'

Binnen CD&V klinkt pessimisme.

'Ik ben hoopvol. Ik ben ervan overtuigd dat we op termijn enkele provincies kunnen terugwinnen. Dit gaat niet over marktaandeel, wel over ideeën over een maatschappijbeeld. Ik ben een personalist, een patriot voor de hele mensheid. Anno 2016 is het haast achterlijk om nationalist te zijn voor een bevolkingsgroep.'

U bent centrumrechts en Vlaamsgezind. En ongetwijfeld ooit gepolst door de N-VA. (lacht) 'Voor die vraag pas ik.'
Dat lijkt een bevestiging.
'Ik heb nog nooit getwijfeld aan mijn engagement voor CD&V.'

Dat was de vraag niet.

'Ik ben geen geknipte N-VA'er. Ik ben geen nationalist, ik geloof niet in een communautaire big bang en vind dat hervormingen iedereen ten goede moeten komen.' 

 

Uw voorzitter vond uw pleidooi voor een staatshervorming slecht getimed.

'Dat was een licht verwijt. Sociaal-economisch moet deze regering full force gaan. Toch kan het zijn dat ze het niet haalt, bijvoorbeeld omdat de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië te hoog blijven. Die worden begroot op 6 miljard euro, of 1.000 euro per Vlaming. Je moet geen extremist zijn om dat te willen oplossen.'

'Ik heb nooit geloofd dat de PS om een staatshervorming zou smeken vanwege het regeringsbeleid. Evenmin geloof ik in het N- VA-plan om in het Vlaams Parlement de onafhankelijkheid uit te roepen. Ik kan me niet inbeelden dat zoiets in het hart van Europa gebeurt.'

U was even uit beeld. Teleurgesteld omdat u geen uitvoerend mandaat meer hebt?

'Ach, ik wilde even op een andere manier aan politiek doen. Nu wil ik de partij met ideeën positief beïnvloeden. Binnenkort stel ik vragen over de redesign van de overheid. Dat moet 700 miljoen euro opbrengen. Ik blijf geïnteresseerd in mijn vroegere bevoegdheid.'

Moet N-VA-minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput sidderen en beven? 'Ik ben benieuwd naar zijn antwoorden.'

Bart Brinckman

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden