Zijn voorstel voor een hoofddoekenverbod werd lauw onthaald, zijn kritiek op de komst van de joods-orthodoxe verruimingskandidaat Aron Berger maakte Kris Peeters woedend, en onlangs trok Wouter Beke hem aan de oren omdat hij liet weten dat hij de begroting misschien niet zal goedkeuren. CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert blijft zijn eigen partijtop met een niet aflatende hardnekkigheid op de kast jagen. `Ik ben loyaal, maar soms speelt mijn geweten op.'

Café Caberdouche in Brussel. Het is een atypische plek voor een interview met een atypische CD&V'er. Dat een lid van de meerderheid de begroting van de regering-Michel niet zou goedkeuren, is in dit land bijna revolutionair.

HUMO CD&V heeft uw uitspraken streng afgekeurd. Deed dat pijn? HENDRIK BOGAERT «Fijn is anders. Iedereen doet nu alsof ik een rebel ben. Maar in het regeerakkoord staat dat de begroting in evenwicht moest zijn in 2018. Volgens onze verkiezingsbeloften zelfs al in 2016. »Ik stel voor om een begroting te maken voor twee jaar: met een evenwicht in 2020, want voor 2019 is dat al niet meer haalbaar. Als je de begroting over de verkiezingen van volgend jaar tilt, verplicht je ook de volgende regering om zich aan dat evenwicht te houden. Daar heb je anders geen garantie op.»

HUMO Waarom vindt u het zo belangrijk dat de rekening klopt? BOGAERT «Ik zie het een gezin niet snel doen: een put maken voor de eigen kinderen. De overheid wel, die hypothekeert de toekomst van de jonge generaties. Tijdens deze regeerperiode is onze staatsschuld opnieuw met miljarden euro verhoogd, tot 103 procent van het bruto nationaal product. Nochtans was er een buitenkans om die schuld te verlagen: we hadden vier jaar zonder verkiezingen, de socialisten deden niet mee en de economie draaide. »Als de rente gaat stijgen, zitten we met een probleem. Onze staatsschuld bedraagt 445 miljard euro. Dit jaar betalen we daar 8,7 miljard euro intresten op. Elke procent rente die erbij komt, zal ons 4,4 miljard extra kosten. Ook de factuur voor de vergrijzing stijgt vanaf nu tot 2040 elk jaar met 750 miljoen à 1 miljard euro. De staatsschuld moet dus zo snel mogelijk naar beneden.»

HUMO Premier Michel zegt dat hervormen en besparen niet samengaan. Hij wil de economische heropleving en jobcreatie niet dwarsbomen. BOGAERT «Op den duur worden dat excuses. Premier Dehaene heeft de staatsschuld fors afgebouwd, terwijl de economie sputterde. Waarom zou het dan niet lukken als het wél goed gaat? Bij de start van de regering zei men: `We stoppen het communautaire in de koelkast om onze economie in orde te brengen.' In een aantal dossiers is dat gebeurd, en ik steun deze regering - ik geef ze zelfs acht op tien maar op begrotingsvlak veegt ze de vloer aan met het regeerakkoord.»

HUMO Wiens schuld is dat? BOGAERT «Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de Franstaligen leeft de begroting minder. Bij de start van de regering zag je dat het verzet tegen de besparingsmaatregelen daar het hevigst was. Dat heeft bij MR de zin weggenomen om veel te veranderen. Voor Open VLD was vooral een belastingverlaging belangrijk, die kost geld. En wij wilden verhinderen dat er werd gesneden in de sociale zekerheid. Zo is een coalition of the unwilling ontstaan.»

HUMO De regering schuwt de truken van de foor niet om gezichtsverlies te vermijden. Het Monitoringcomité vond een gat van 1,4 miljard euro in de begroting van dit jaar. De regering toverde dat weg met enkele `technische correcties'.

BOGAERT «In dat comité zitten onze beste financiële experts. Als je hun besluiten aanpast, moet je daar sterke argumenten voor hebben. In plaats van te luisteren en gepast te reageren, heeft men het Monitoringcomité politiek overruled. En dan speelt mijn geweten op. Ik ben loyaal aan de regering, maar ik heb ook een intellectuele loyauteit. Als economist kan ik geen zaken verdedigen waarvan ik wéét dat ze niet kloppen.»

HUMO Wordt u dat kwalijk genomen in de partij? BOGAERT «Parlementsleden mogen toch nog hun gedacht zeggen? In de tijd van Dehaene piepte er niemand. Partijvoorzitters vielen de regering niet aan en ministers gingen niet openlijk in de clinch met elkaar. Vandaag wordt er echter voortdurend met modder gegooid. En dan zouden de parlementsleden braaf moeten zwijgen en alleen maar op het juiste knopje mogen duwen? Wat een vernedering en een devaluatie van het parlement zou dat zijn? »Wij moeten mee in die nieuwe wereld. Niet door modder te gooien, maar door constructieve ideeën aan te reiken.»

HUMO Het parlement heeft toch al lang niks meer te zeggen? De macht ligt bij de partijvoorzitters. Parlementsleden lopen braaf in de pas met debatfiches in hun borstzakjes. De commotie over uw kritiek zegt toch alles? BOGAERT «Het is blijkbaar groot nieuws als een parlementslid zegt: `Ik ga die begroting eerst eens rustig bestuderen voor ik ze goedkeur.' Ik dacht dat dat onze job was. »We zweren allemaal bij de waarden van de verlichting, maar als Montesquieu nog leefde, zou hij kunnen zien dat er iets grondig mis is met onze parlementaire democratie. Het evenwicht tussen parlement en regering zit volledig scheef.»

HUMO Uw jonge partijgenoot Felix De Clerck zei in De Morgen dat parlementsleden te veel met hun voeten laten rammelen. BOGAERT «Parlementsleden moeten meer uit hun kot komen en lef tonen. Als er in elke partij een paar zijn die de rug rechten, kunnen we opnieuw een grotere rol spelen. Vandaar mijn voorstel om het parlement voortaan te laten beslissen over de belangrijkste politieke benoemingen. Over de benoeming van Cédric Frère (de kleinzoon van de steenrijke industrieel Albert Frère, red.) bij de Nationale Bank hadden wij niks te zeggen. Dat kan niet. Wij moeten zulke kandidaten kunnen ondervragen. Sterke kandidaten zouden hun kwaliteiten dan beter kunnen etaleren.

WAARDIG PENSIOEN

HUMO Waarmee kan CD&V in 2019 naar de kiezer? De N-VA zet in op veiligheid en identiteit, Open VLD kan uitpakken met lastenverlagingen, maar wat heeft CD&V eigenlijk gedaan?

BOGAERT «We hebben ons sociaal model beschermd. België scoort het beste in Europa inzake sociale mobiliteit: de job van je ouders heeft hier de minste impact op je latere kansen in het leven. Jongeren studeren niet af met tienduizenden euro schulden. Voor wie ziek of werkloos wordt, is er een vangnet. Daar mogen we fier op zijn. In deze centrumrechtse coalitie was dat systeem in gevaar, maar wij hebben het intact gehouden.»

HUMO Kun je verkiezingen winnen met het behoud van iets? BOGAERT «Als het mooi genoeg is wel. Maar men had dat sociaal model sterker moeten moderniseren. Op dat vlak was de kracht van verandering niet sterker dan die onder Di Rupo.»

HUMO Dat is toch ook de verantwoordelijkheid van CD&V-vicepremier Kris Peeters? Hij staat vaak op de rem. BOGAERT «Hij verdedigt het sociaal model. Dat is een ondankbare rol, omdat hij vaak anderen moet afremmen.»

HUMO CD&V heeft twee jaar gesmeekt om een meerwaardebelasting, die er uiteindelijk niet kwam. Voor 2019 ligt er een nieuw voorstel klaar. Klopt het dat u daar een koele minnaar van bent? BOGAERT «Zoiets moet je in een grote fiscale hervorming gieten. Anders hebben mensen het gevoel dat je één doelgroep viseert en dat voelt niet goed.»

HUMO Eric Van Rompuy werkte dat CD&V-voorstel uit. Toen hij in een interview uw bezwaren te horen kreeg, antwoordde hij: `Bogaert is anderhalf jaar weggebleven uit het parlement omdat hij geen plaatsje had gekregen in de regering. Nu is hij terug en schrijft hij blogs. Maar als ik zijn commentaar lees, heeft hij ons voorstel niet bekeken.' Gezellig, bij CD&V! BOGAERT «Ik wil geen polemiek. Mijn grote bezorgdheid is dat de gewone mensen de factuur zullen betalen van zo'n meerwaardebelasting. Ik ken zelfstandigen die hun hele leven een slagerij hebben gehad. Ze hebben geen groot fortuin, maar wel een tweede huis dat ze verhuren om aan een deftig pensioen te komen. Die mensen `pakken' op dat stukje vermogen is niet rechtvaardig. Ze hebben hun hele leven gezwoegd om een kleine reserve aan te leggen. De overheid zou dat ook beter doen (lacht).»

HUMO Links wil de rijken viseren, rechts beweert dat dat niet kan, omdat kapitaal vluchtig is. Wat denkt u? BOGAERT «Ik denk dat er wél wat mogelijkheden zijn, maar dan binnen één groot fiscaal pakket.»

HUMO Die grote fiscale hervorming werd ons in de verkiezingscampagnes van 2014 al beloofd. BOGAERT «Met de tax shift zijn er toch wat zaken gewijzigd? De vennootschapsbelasting is verlaagd, in ruil voor de afbouw van de notionele intrestaftrek. Maar het had meer kunnen zijn. De regering heeft aan de ene kant wat belastingen verlaagd, maar er zijn er aan de andere kant ook veel bijgekomen. Alles bij elkaar is onze belastingdruk amper gedaald.»

HUMO De begroting is gebuisd, de grote fiscale hervorming is uitgebleven en het energiebeleid werd door Bart De Wever gekelderd met de mededeling dat de volgende regering tóch zal moeten beslissen om de kerncentrales open te houden. Waarom geeft u acht op tien aan een regering die faalt op al die vlakken?

BOGAERT «Omdat ze de economie heeft vooruitgeholpen. De tax shift, de vennootschapsbelasting, de jobcreatie: dat is puik werk. Ze is alleen vergeten om de bevolking te enthousiasmeren. Ze had moeten zeggen: `We gaan dít doen, en dat zal even moeilijk zijn, maar op lange termijn wordt het beter voor iedereen.'»

HUMO Ook de pensioenhervorming verloopt uiterst moeizaam. De regering maakte veel mensen kwaad door meteen de pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Sindsdien lijkt een akkoord over de zware beroepen onhaalbaar en betogen de vakbonden tegen het pensioen met punten, omdat mensen met dat systeem te laat weten hoeveel hun pensioen zal bedragen.

BOGAERT «De discussie over de zware beroepen lijkt inderdaad een mijnenveld. Ik vrees dat we er niet uit zullen raken. Het is bijna ondoenbaar om als wetgever te bepalen wie een zwaar beroep heeft en wie niet. Ik ben voorstander van een ander systeem: laat iedereen tot 62 jaar werken, zonder grote uitzonderingen, en geef ze daarna de vrijheid. Wie langer doorgaat, beloon je met een hoger nettosalaris. Maar wie niet meer verder kán, moet je niet verplichten. In de praktijk verschuift zo iemand toch naar de groep van langdurig zieken.»

HUMO Wat u nu zegt, staat toch haaks op het regeringbeleid? BOGAERT «Ja. De regering heeft gekozen voor het pensioen met punten en ik ga niet tegenstemmen. Ik kan niet over álles dwarsliggen (lacht). Als er geen akkoord komt, hoop ik dat mijn voorstel
van pas komt voor de volgende regering, want het is gewoon beter. In de Scandinavische landen doet men het ook zo en daar blijft de helft van de werknemers langer aan de slag. In ruil krijgen ze elke maand een bonus van enkele honderden euro. In België ligt de werkgelegenheid bij ouderen heel laag en we gaan dat niet omkeren door mensen op te jagen. Het is niet sociaal om iemand die z'n hele carrière aan een band heeft gestaan te dwingen om tot z'n 67ste door te werken. Er moet solidariteit zijn tussen degenen die nog verder willen en degenen die niet meer kunnen. De werkvloer moet menselijker worden. Mensen die in ploegen werken, moeten op hun 58ste de kans krijgen alleen nog dagshifts te doen. Misschien willen ze dan wel langer aan de slag blijven.» HUMO De vakbonden vragen een minimumpensioen van 1.500 euro. Prijskaartje: 1,7 miljard euro extra per jaar. BOGAERT «Dat is bespreekbaar. In een grote hervorming moet je de mensen ook iets aanbieden. Zeggen dat ze langer moeten werken, zonder perspectief op een hoger pensioen, is geen faire deal. In ruil moeten de vakbonden dan wel aanvaarden dat iedereen minstens tot z'n 62ste blijft werken, en dat brugpensioenen worden geschrapt.»

ANDERLECHT-SJAAL


HUMO Hoe kijkt u naar de multiculturele samenleving?

BOGAERT «Dat is geen succesverhaal. Uit een recente diversiteitsenquête blijkt dat 39 procent van de Turken en een kwart van de Marokkanen de wetten van hun geloof belangrijker vinden dan die van onze democratie. Dat is niet bemoedigend. Ik vrees dat het ergste nog moet komen. We gaan naar een verdeelde samenleving. »In sommige gemeenten zijn de werkgelegenheidscijfers nu al alarmerend laag. Racisme speelt een rol, en dat moeten we harder bestrijden, maar sommige mensen wíllen ook niet werken om religieuze redenen. Veel moslims en orthodoxe joden gaan uit van één kostwinner, zoals wij zestig jaar geleden. Daar zijn we niet op voorzien: ons sociaal model vereist dat 75 procent van de mannen en vrouwen werkt. Anders kunnen we onze welvaart niet in stand houden. We moeten dat oplossen. Niet door mensen met de vinger te wijzen, maar door ze te overtuigen en aan een job te helpen.»

HUMO U pleitte al voor een hoofddoekenverbod op openbare plaatsen, zodra de samenleving meer dan 5 procent moslims telt. CD&V nam daar snel afstand van. BOGAERT «De kritiek was heftig, maar ik vind mijn voorstel niet zo extreem. De Franse president Emmanuel Macron wil ook geen hoofddoeken in de scholen. Ons partijstandpunt is dat scholen zelf mogen beslissen. De redenering is: als er problemen zijn met leerlingen die anderen onder druk zetten om een hoofddoek te dragen moet een school kunnen tussenkomen. Wel, ik vind dat je dat ook moet kunnen doen in de rest van de samenleving.»

HUMO Vindt u het zo be dreigend voor de samenleving dat vrouwen een hoofddoek dragen? BOGAERT «Als iemand op dit terras een Anderlecht-sjaal draagt, is dat diversiteit. Maar als de helft van de mensen zo'n sjaal draagt, voelt dat anders aan. Dan begin je druk te voelen om ook zo'n sjaal te dragen. Of om weg te gaan, want `dat is hier het terras van Anderlecht.' » Ik heb er geen probleem mee als vrouwen een hoofddoek dragen als ze naar de markt gaan. Maar als meer dan de helft dat doet en marktkramers en café-uitbaters onder druk worden gezet om geen alcohol meer te schenken, is er iets anders aan de hand. Links en rechts zie je al waar het naartoe gaat. We mogen dat niet op z'n beloop laten. Sommigen denken dat we vrouwen kunnen overtuigen om de hoofddoek af te leggen, maar dat lukt nooit, want ze worden opgejut om niet toe te geven.»

HUMO Is het niet paradoxaal dat u de vrije samenleving wilt beschermen door vrouwen de vrijheid te ontnemen een hoofddoek te dragen? BOGAERT «De vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienst zijn belangrijk. Maar als je iedereen de volledige vrijheid geeft, krijg je een verdeelde samenleving waarin mensen steeds minder vrij zijn.»

HUMO De Mechelse burge meester Bart Somers vindt dat we allemaal nieuwkomers zijn in de multiculturele maatschappij. Lees: ook de blanke Vlaming moet zich aanpassen. BOGAERT «Ik heb sympathie voor Bart, hij haalt het beste uit Mechelen. Maar op langetermijn zal blijken dat zijn aanpak te soft is. Ik pleit ervoor om hier en daar licht in te grijpen.»

HUMO Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat België 870.000 moslims telt. Is er een kritische grens? Wanneer wordt het te veel?
BOGAERT «Op wijkniveau is dat voor mij 50 procent. Op nationaal niveau is het moeilijker te bepalen. In landelijke gebieden liggen de percentages véél lager dan in de grootsteden. Ik vind geen enkele religie een probleem op zich. Maar als de aantallen te groot worden, krijg je sociologische efecten, zoals die lage werkgelegenheid. En dan moet je optreden.»

HUMO Vreest u een soumission-scenario, zoals in het boek van de Franse schrijver Michel Houellebecq, waarbij moslims de macht grijpen? BOGAERT «Ik denk dat sommige cultuurmoslims zeer ambitieus zijn. De vraag is of wij ook ambitieus genoeg zijn om onze waarden te verdedigen. Gendergelijkheid is een zwak punt. Volgens sommige stromingen in de islam mag je je vrouw zelfs slaan. Dat botst met onze waarden.»

HUMO De Mechelse N-VAschepen Marc Hendrickx weigerde onlangs een koppel te trouwen, omdat de bruid weigerde hem de hand te schudden. Zou u dat ook doen? BOGAERT (denkt na) «Ik zou in dialoog gaan, maar ik zou ze ook niet in de echt verbinden, nee.»

HUMO U pleitte vorig jaar voor de afschaffing van de dubbele nationaliteit. De N-VA steunde u, CD&V noemde het juridisch onmogelijk, omdat landen als Turkije of Syrië niet toestaan dat burgers hun nationaliteit opgeven. BOGAERT «Ik heb altijd gezegd dat zoiets op Europees niveau onderhandeld moet worden met de Turken. Zij hebben wel iets te verliezen: Europa laat hun toe om hun goederen taxfree op onze markt te brengen. Dat is de deal die de Britten ook willen na de brexit.»

HUMO Maar wat lossen we precies op als we een Turkse Belg verplichten om te kiezen tussen die twee nationaliteiten? BOGAERT «Ik zeg niet dat iemand na drie maanden in België al moet kiezen, maar wel na één generatie. Als je na 25 jaar in België nog altijd zegt `Ik ben Turk, ik praat alleen Turks en ik kijk alleen naar de Turkse tv,' wat doe je hier dan? Als we dat blijven pikken, dweilen we met de kraan open. We hebben jaren gestreden tegen de verfransing van Vlaanderen. Als er in Brugge een Franstalige politieke meeting wordt gepland, zal die worden verhinderd. Waarom tolereren we dan dat moskeeën vanuit het buitenland worden geinancieerd en dat Turkse politici hier campagne komen voeren voor een regime dat kritische journalisten opsluit?»

WEST-VLAAMSE BOEREN


HUMO Uw partij heeft niet graag dat u dat allemaal zegt. De rechtervleugel van CD&V is leeggelopen. Is dat niet frustrerend?

BOGAERT «Soms denk ik dat ik in kartel ben met CD&V, andere keren zegt mijn partij precies wat ik denk. Het gaat op en af, zoals in elk huwelijk.»

HUMO Hebt u de voorbije maanden veel boze telefoons gekregen van Wouter Beke? BOGAERT «Hij heeft me een paar keer gewezen op mijn loyauteit tegenover de partij.» HUMO Uw vernietigende reactie op de voorstelling van Aron Berger als kandidaat op de Antwerpse lijst van Kris Peeters werd u ook kwalijk genomen. U was iets te gretig.

BOGAERT «Goed, mijn reactie kwam vanuit de buik, er was wat emotie bij. Maar wij hebben een aantal basiswaarden en iemand die vrouwen de hand niet wil schudden, past niet in onze partij. Wat gaan we doen als er morgen een sympathieke salaist komt aankloppen? Het is goed dat we sommige groepen een politieke stem geven, maar als we elke ilosoische strekking binnenhalen die niet op eigen kracht de kiesdrempel kan halen, halen we die kiesdrempel op den duur zelf niet meer.»

HUMO Kris Peeters heeft u achteraf op het partijbestuur flink de les gelezen. Pikt u dat BOGAERT «Er is een iks debat geweest. Maar dat is interne keuken.»

HUMO Blijft zo'n debat hangen? BOGAERT «Zolang het niet persoonlijk wordt, moet je verder kunnen. Wat me wel stoort is de teneur dat `de boeren uit Jabbeke (de gemeente van Bogaert, red.) nog nooit een chassidische jood hebben gezien en dus maar beter zwijgen.' Wij zijn heus niet achterlijk, en denken niet anders over zulke thema's dan een Antwerpenaar. Een West-Vlaming is bloednuchter en bekijkt de problemen vanop afstand. Als hij door bepaalde Brusselse wijken rijdt, denkt hij: `Dit is niet het samenlevingsmodel waar we naartoe moeten.' En terecht.»

HUMO Is het waar dat u enkele provocerende voorstellen deed omdat u bij CD&V niet veel meer te zeggen hebt? BOGAERT «Integendeel. De zaak-Berger heeft bewezen dat ik nog veel gewicht heb binnen de partij. Ik heb er ook mee voor gezorgd dat het confederalisme in ons programma staat, en in de discussie over de meerwaardebelasting heb ik een grote impact gehad.»

HUMO Maar steekt het u niet dat u zo vaak het deksel op de neus krijgt van de partijtop? BOGAERT «Ach, ik krijg veel aanmoedigingen van de basis. Maar ik ben wel gevoelig voor wat de top drie van de partij over me denkt. Het is niet zo dat ze mij niet lusten. Met één van hen heb ik de laatste tijd goeie gesprekken.»

HUMO Hilde Crevits? BOGAERT «Sorry, dat is interne keuken.»

HUMO Knack vroeg u onlangs naar uw grootste mislukking. U antwoordde: `Ik slaag er niet in onze partijtop duidelijk te maken dat we andere wegen moeten inslaan om weer een brede volkspartij te worden.' Wat moet er gebeuren? BOGAERT «We moeten breder gaan.»

HUMO U wil de hoofddoek verbieden, partijgenote Mieke Van Hecke wil de hoofddoek op school toelaten. Breder kun je toch niet gaan? BOGAERT «Op sociaal-economisch vlak heeft CD&V altijd een grote spanwijdte gehad, van links tot rechts. Maar inzake identiteit moeten we strakker zijn en onze gemeenschappelijke waarden verdedigen. Mijn visie op identiteit wordt gedeeld door veel ACW'ers. We moeten dat meer in de verf zetten. Nu leggen we te veel nadruk op onze centrumpositie. Mensen zoeken een partij waarmee ze zich kunnen identificeren.»

HUMO Sommige CD&V'ers zeggen dat u de N-VA achterna wilt lopen. BOGAERT «Ik ben geen nationalist. Ik vind solidariteit met de rest van de wereld belangrijk, bij de N-VA voel ik dat minder. Ik ben Europeaan, de N-VA is zeer eurokritisch geworden. Inzake de staatshervormingen gaan zij voor alles of niks, maar wachten op de Vlaamse onafhankelijkheid is wachten op Godot. Ik ben voor een andere aanpak: doe wat je al kunt doen, zo ga je tenminste vooruit.»

HUMO U was staatssecretaris van Ambtenarenzaken in de vorige regering, maar u viel in 2014 uit de boot bij de verdeling van de ministerposten. Daarna bleef u een jaar weg uit het parlement. Zat het zo diep? BOGAERT «Het waren maar zes weken. Maar ik was niet bitter. Ik had zien aankomen dat we de verkiezingen niet zouden winnen en dat het dus voorbij zou zijn voor mij. Als ex- regeringslid leek het me gezond om even afstand te nemen.»

HUMO Hebt u toen uw partij in vraag gesteld? BOGAERT «Ik heb nooit overwogen om CD&V te verlaten, maar ik was wel toe aan herbronning. Ik merkte al langer dat ik sommige zaken anders zag dan de partij. Daarom heb ik mijn filosofische roots gezocht en veel boeken gelezen. Zo'n pagina of vijfduizend. Daarna heb ik me weer geïntegreerd. Het duurde gewoon een tijd voor de media me weer opmerkten.»

HUMO Door uw zachte rebellie bent u nu zichtbaarder dan toen u staatssecretaris was. BOGAERT «Zo had ik het nog niet bekeken, maar het klopt wel. Ik had in die regering een niet zo zichtbare job. We hebben 300 miljoen euro bespaard met de hervorming van de ambtenarenloopbanen. Dat was een moeizaam traject met de vakbonden, maar tijdens een lange nacht op café in Stockholm hebben we om vijf uur 's morgens een deal gemaakt. Plots was de klik er.»

HUMO Dus de truc om sociale akkoorden te sluiten is de vakbondsleiders dronken voeren? BOGAERT (lacht) «Tja, opeens begrepen we elkaar, waardoor er dingen bespreekbaar werden die voordien onmogelijk leken.»

BRUGSE SPIONKOP


HUMO Klopt het dat u na de gemeenteraadsverkiezingen in Jabbeke opnieuw burgemeester wilt worden?

BOGAERT «Toen ik staatssecretaris werd, heb ik het burgemeesterschap doorgegeven aan de eerste schepen, Daniël Vanhessche. Hij doet voort tot aan zijn pensioen. Daarna neem ik over, als de mensen dat zien zitten.»

HUMO Ziet u de bui al hangen voor de verkiezingen van 2019? Partijvoorzitters zijn bij de lijstvorming doorgaans niet zo lief voor rebellen.

BOGAERT «Nee, hoor. Ik ben kandidaat om de lijst te trekken en denk dat het er goed uitziet voor mij.»

HUMO CD&V beseft dat het niet de luxe heeft om zomaar uw 60.000 voorkeurstemmen weg te gooien? BOGAERT «We zien wel. Onze West-Vlaamse afdeling zal beslissen over die lijstvorming.»

HUMO Er was ook sprake van dat u naar Brugge zou verhuizen, maar de lokale afdeling zou uw komst hebben geweigerd omdat OCMW-voorzitter Dirk De fauw zelf burgemeester wil worden. BOGAERT «Ik heb me er nooit aangeboden. Ik ben geboren en getogen in Brugge, en ik kom er nog vaak. Maar mijn toekomst ligt in Jabbeke.»

HUMO U bent wel een fervent Club-supporter. BOGAERT «Ik heb een abonnement in de noordtribune en ga soms mee op verplaatsing. Als tiener stond ik in de spionkop. Mijn vader is gestorven toen ik 11 was, daardoor moest ik vanaf het middelbaar altijd alleen naar het voetbal. Dat ik die passie nu kan delen met mijn zoon van 17, betekent veel voor mij (emotioneel). Het is een vorm
van tijd inhalen die ik met mijn vader niet heb gehad. Toen Club onlangs kampioen speelde, zijn we naar het stadion gereden om de spelersbus op te wachten, samen met duizenden supporters. We konden amper ademen door de rookbommen. De spelers werden als helden onthaald. Prachtig!»

HUMO Gaat u het WK even intens beleven? BOGAERT «Als België speelt, zal ik vurig supporteren. Maar Club zit toch meer in mijn hart.»

HUMO Hoe ver raken de Rode Duivels? BOGAERT «Ik acht de finale niet onmogelijk.»