De uitspraken over mogelijke nieuwe besparingen in de sociale zekerheid mogen ons niet in de war brengen.  Deze regering verbetert het structureel saldo van de begroting maar doet dit niet sneller dan de vorige. De verbetering van het structureel vorderingensaldo:


2012

+0,6%

2013

+0,7%

2014

-0,1%

2015

+0,3%

2016

+0,4%

Bron: EC Herfstraming 22.10.2015 in % van het BBP


Aan dit tempo geraken we er duidelijk niet.  En dat is een probleem voor een regering die alles beter en sneller ging oplossen.  Er is wel degelijk werk aan de winkel.  Aangezien de interestlasten niet verder gaan dalen en er in de werkingskosten al heel veel is bespaard, kom je automatisch ook in de sociale zekerheid terecht.  Niet enkel daar, maar dat er daar niets zal gebeuren, kan je nu niet uitsluiten. Indien het nodig is, zal het de uitdaging zijn om dit op een sociale gedragen manier te doen.  De uitdaging zal zijn wie dit georganiseerd krijgt.  Niet technisch, maar wel wie dit maatschappelijk uitgetekend krijgt.


Een centrum-rechtse regering komt niet in de problemen door haar economische recepten of door een laks begrotingsbeleid.  Ze kan vallen indien ze als a-sociaal wordt bestempeld.  Waarom zou iemand met een leiderschapsverantwoordelijkheid dan zo nadrukkelijk zeggen dat er nog veel moet gesnoeid worden in de sociale zekerheid?  Wel, hij heeft een goede verzekering.  Uiteindelijk zullen de Christen-Democraten er wel voor zorgen dat er geen asociale maatregelen worden genomen.  Dit laat de rechtse partijen in de coalitie toe om all-the-way te gaan in deze debatten zonder de regering in gevaar te brengen.  


Ze kunnen er electoraal mee cashen zonder gevaren.  Gelukkig is er CD&V die er voor zorgt dat alles uiteindelijk wel goed komt.  CD&V incasseert als niet-polariserende partij, vooral langs centrum-rechts.  Het is het moral hazard probleem van deze regering.  Volgens Wikipedia is moral hazard een economisch begrip dat verwijst naar veranderingen in het gedrag van partijen indien zij niet direct risico lopen voor hun daden. Het is dus een economisch term die daar veel wordt gebruikt maar je kan ze ook in de politiek toepassen. De rechtse partijen kunnen hard polariseren, zelfs op sociaal vlak, en lopen geen risico dat de regering valt.  Het veronderstelt alleen een goede verzekering.  Een welwillende partij met een sterke inclusieve maatschappelijke visie die bereid is om ten allen tijde het nodige te doen.