It’s the back office, stupid.

 

De problematiek van de transmigranten kan niet opgelost worden door die mensen - mensen - diverse keren een briefje te geven dat ze het grondgebied moeten verlaten. Wie geen asiel wil vragen of uitgeprocedeerd is, moet naar gesloten centra met voldoende capaciteit en uitgewezen worden. Geen parlementslid van redelijke partijen die hier tegen is. Vandaag zijn deze centra ‘volzet of zo goed als’. Er is geen doctoraat in het bedrijfsmanagement nodig om te zien wat de volgende logische actie zou kunnen zijn. Er moet meer capaciteit gebouwd worden. De verantwoordelijke leidende ambtenaar vraagt al jaren een verdubbeling van de capaciteit in de gesloten centra naar 1.000 plaatsen. Sinds de start van deze regering -in haar unieke samenstelling- heeft men deze capaciteit opgebouwd aan het ontstellend lage tempo van 40 plaatsen per jaar. De capaciteit is gestegen van 471 naar ‘effectief 633 plaatsen’ op vandaag. De realiteit op het terrein is bijgevolg: wanneer men vijf mensen naar een gesloten centrum brengt, moet men er vijf vrijlaten, er is te weinig plaats. Het resultaat zijn rondhangende mensen en gedemotiveerde politiemensen die willen stoppen met hier hun energie in te steken. Wie de redenen voor die verdubbeling vandaag plots in vraag stelt, moet helder maken waarom het nu niet meer nodig zou zijn. Natuurlijk zijn er mensen die moeilijk uit te wijzen zijn. Maar wie durft beweren dat bij de mensen zonder juiste papieren -op straat- niemand meer is die kan uitgewezen worden op basis van de weigering om asiel aan te vragen of omdat men uitgeprocedeerd is? De vraag naar een snelle verdubbeling in de gesloten centra is een redelijke vraag. Het is niet die van een Einzelgänger, het is ook een vraag die absoluut gedragen is door heel veel parlementsleden en verantwoordelijke burgemeesters in mijn provincie en vér daarbuiten. Deze regeringen blinken niet uit in kwesties die diep in de motor van de overheid moeten geregeld worden. Deze ‘back office’ kwesties zijn meestal niet sexy, niet zichtbaar aan de achterkant van het gebouw. Maar of ze al dan niet werken is wel essentieel voor wat er aan de voorkant, in de schijnwerpers gebeurt. Het is nodeloos te verwijzen naar het roemloze lot van de zogenaamde redesign van de overheidsdiensten. Het geheel doen ons denken aan de vastgemaakte tweet van één van onze prominente journalisten. Terwijl hij zeer druk zit te tweeten en commentaar geeft op alles wat beweegt, brandt zijn pizza aan in de oven. De pizza is niet meer te vreten, moeten we dan blijven discussiëren over rode, oranje, gele of groene paprika’s? Of is er een alternatieve oplossing?

 

It’s the back office, stupid.